Kuituhitsaukset ja tietoliikenneasennukset

Valokuituasennukset materiaaleineen käyttöönotettuna.

Referenssit
Useita Sellu- ja paperiteollisuus asiakkaita Suomessa
Mikkelin vesilaitos, Metsäsairilan vedenpuhdistamo, Mikkeli